دستگاه لیبل زن رومیزی دستی

دستگاه لیبل زن رومیزی دستی با استفاده از اهرم و بدون برق توسط کاربر حرکت میکند

برچسب های پشت چسبدار را روی ظروف میچسباند

میزان پیشروی لیبل به اندازه میزان حرکت اهرم است که به صورت دستی توسط کاربر تعیین میشود

 

مشاهده همه 2 نتیجه