لیبل زن نیمه اتوماتیک

لیبل زن نیمه اتوماتیک

لیبل چسبان

لیببل زن صنعتی

دستگاه لیبل زن دستی بطری

دستگاه لیبل زن قوطی

قیمت دستگاه لیبل زن نیمه اتوماتیک

جهت چسباندن لیبل های پشت چسبدار روی ظروف استفاده میشوند

با استفاده از مجموعه موتور و سنسور های دقیق

موقعیت و تعداد لیبل را تشخیص داده و آن را بر روی ظرف نصب میکند

مشاهده همه 4 نتیجه